Ebeveyn Akademisi (0-6 yaş)

Ebeveyn Akademisi (0-6 yaş)

Ebeveyn akademisinde amaç didaktik anlatım ile öğüt vermek ve yapılan hataları bulup eleştirmek değil, yaşamsal örneklerden ve hatta katılımcıların yaşadıklarından yola çıkarak, yaşanan sıkıntıların sebebini anlamaya yönelik bakış açısı geliştirebilme becerisi kazandırabilmek, çözüm önerileri sunmak ve en önemlisi dayanışma duygusu kazandırabilmektir.

Anne babaların çocuklara arzu ettikleri davranışları kazandırmaları, öz denetimi ve öz güveni olan, çevresindekiler ile sağlıklı ilişkiler kurabilen, bağımsızlaşabilen, sahip oldukları potansiyeli açığa çıkarabilen bireyler olmalarını sağlayabilmeleri ancak çocuklarını tanımaları, onları içinde bulundukları gelişim dönemi ve bireysel farklılıkları dahilinde değerlendirmeleri ve sağlıklı bir aile içi iletişim ağı kurmaları ile mümkündür.

Her bir oturumu iki (2) saat olan ve anne babaların istedikleri oturuma katılabildikleri Ebeveyn Akademisi Temaları ve kısaca içerikleri:


Ay ay bebeklerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine dair ne olmasını bekliyoruz. Zor, ağlayan bebekleri anlama başa çıkma yolları.

Anne memesi, yalancı meme ve biberondan kesme ne zaman ve nasıl olmalı?

Doğru zaman, çocuğun hazır olup olmadığını anlamak, anne babanın rolü ve tutumu, karşılaşılabilecek zorluklar ve sorunları gidermek.

Bu yaş aralığında çocukların nasıl bir gelişim göstermelerini bekliyoruz? Ne-ne zaman olursa geç ve destek gerekiyor ya da hangi çocuk akranlarından daha hızlı gelişim gösteriyor? Öyle ise ne yapılmalı ve bu yaş aralığı neden hayatın geri kalanı adına kritik önem taşıyor?


Ev ya da okul ortamında olması fark eder mi? Anne baba başka bir dilde konuşmalı mı? Bazı çocuklar için ikinci dil öğrenimi uygun olmayabilir mi? Erken yaşta ikinci dil öğreniminin sağladığı yararlar?

Okul öncesi ve ilkokul kademelerinde doğru okul seçimi nasıl olur? Çocukların ve ailelerin beklentileri ile okulların yapısal özellikleri ve hedeflerini doğru ilişkilendirebilmek.

Katı gıdaya geçiş, yemek seçen çocuklar, yeme düzeni, yemek-ödül ve ceza ilişkisi.

Çocukların cinsel gelişimi nasıl oluyor? Çocukluk çağı mastürbasyonu nedir? Anne baba tutumunun bu süreçteki belirleyici rolü? Anne babaların kaygıları ve çocukların kendi bedenlerini korumaya dair bilinçlendirilmeleri.

Ne zaman, hangi etkinlik ve hangi oyuncak türü hem eğlenceli hem eğitici olur?

Çağımız çocuklarının kişilik özellikleri, her şeye yetmeye çalışan ebeveynler, çalışan anneler ve suçluluk duyguları derken karışan sınırlar. Arkadaş ve ebeveyn olmanın dengesi, ebeveyn-çocuk arası sınırın, akran ilişkileri ve çocukların sosyal-duygusal gelişimlerine etkisi ve sınır, ceza, ödül denge ve ilişkisi.

Çocuklarda yatak/oda ayırma zamanı ve yolları, uyku düzeninin gerekliliği ve çözüm önerileri ile çocukluk döneminde görülen uyku problemleri ve nedenleri. 

Erken ergenlik, ön ergenlik ve ergenlik nedir? Her ergen öfkeli midir? Anne babaları neler bekliyor? Nasıl davranmalı, riskli durumlara karşı ne gibi önlemler almalı? 

Boşanma sürecinin, farklı yaş grubundaki çocuklara nasıl açıklanması gerektiği, boşanma sonrası aile ilişkilerinin yönetimi, sıklıkla karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri.