Grup Çalışmaları

  • Çocuklarla Akademik Grup Çalışmaları


Grup çalışmaları, grup terapisinden farklı bir çalışma modelidir. Grup lideri yine katılımcıların yaş aralığı ve eğitim alanında uzman bir psikologdur. Fakat bu çalışmada amaç, aynı akademik problemi yaşayan katılımcıların bireysel destek çalışmalarının yanı sıra grup ortamında da aynı beceriyi gösterebilmelerini sağlayabilmek, akademik ortamda yaşanacakları prova etmek ve zorluk yaşanan alanlar, durumlar ile ilgili çözüm yolları üretmektir.  Böylece çocukların pratik yapması sağlanmaktır.  Örneğin ilkokul 1.sınıfa devam eden ve okuma-yazma öğreniminde güçlük yaşayan bir çocuğu ele alalım. Bu çocuk ile bireyselde gerekli süre boyunca uzman çalışmış ve temel beceriler kazanılmış olabilir. Ancak bireyselde sergilenen performansın sınıf ortamında heyecan, hata yapma endişesi, öğretmenin bire bir ilgilenememesi ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlar (arkadaşlar, sesler, tahtanın uzakta oluşu, öğretmenin diğer arkadaşlarının hızı ile ilerlemesi, vb) sebebi ile sergilenememektedir. Dolayısı ile gerekli bireysel çalışmalardan sonra, ihtiyaç görülür ise, aynı seviyede olan başka katılımcıların da bulunduğu grup çalışmaları, yaşanan akademik güçlüklerin ortadan kaldırılmasında etkili bir tamamlayıcı yöntemdir.

Grup çalışmalarının ne kadar süreceği, ne zaman açılacağı ile ilgili bilgiyi uzmanlarımız sizlerle paylaşacaktır.  

Sadece grup çalışmalarımıza katılmak isteyenler ise ‘etkinlik takvimi’mizden grup tarihlerini takip edebilirler. Gruba katılım öncesi, gruba uygunluk ile ilgili uzmanımız çocuklar ve aileler ile görüşme yapmaktadır.


  • Çocuklarla Sosyal Beceri Grup Çalışmaları

Grup çalışmaları, grup terapisinden farklı bir çalışma modelidir. Grup lideri yine katılımcıların yaş aralığında uzman bir psikologdur. Sosyal beceri grupları terapötik müdahalelerden ziyade psikoeğitimsel bir temel üzerine yapılandırılmıştır. Akranlar ile iletişimde güçlük yaşayan, sosyal çekicilik faktörlerini spontan olarak fark etmekte güçlük yaşayan, yaş seviyesinde oyun ve iletişim beceri kazanımı mevcut olmayan, akranlarının olduğu ya da sosyal ortamlarda uygunsuz davranışlar sergileyen aynı yaş grubu çocukların gerekli beceri kazanımlarının akran ortamında oyun, canlandırma ve etkinlikler yolu ile sağlandığı bir yöntemdir.

Grup çalışmalarının ne kadar süreceği, ne zaman açılacağı ile ilgili bilgiyi uzmanlarımız sizlerle paylaşacaktır.  

Sadece grup çalışmalarımıza katılmak isteyenler ise ‘etkinlik takvimi’mizden grup tarihlerini takip edebilirler. Gruba katılım öncesi, gruba uygunluk ile ilgili uzmanımız çocuklar ve aileler ile görüşme yapmaktadır.


Bu programda amaç, oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak, çocukların erken yaşlar itibari ile yaşamlarında gerekli olacak sosyal becerilerin kazandırılmasıdır. 

Çocuk klinik psikologu tarafından yürütülen bu program, 6 hafta boyunca, haftada bir gün, 90 dakikalık seanslar halinde dizayn edilmiştir.

Bu program ile çocuklara kazandırılması hedeflenen beceriler;

1. Göz kontağı kurma

2. Konuşan kişinin yüzüne bakma

3. Dinleme

4. Selamlaşma (Karşılaşma)

5. Vedalaşma

6. Konuşmayı başlatma

7. Konuşmayı sürdürme

8. Teşekkür etme

9. Özür dileme

10. Yardım isteme – Yardım etme

11. Soru sorma

12. Yönergelere uyma

13. Kendini tanıtma

14. Başkalarını tanıtma

15. İzin isteme

16. Nezaket ifadelerini uygun yerde kullanma

17. Yeni durumlara alışma/uyum sağlama

18. Paylaşma

19. Sıkıntılı görünen bir arkadaşa yardım etme

20. Arkadaşlarını barıştırma

21. Uzlaşma

22. İhtiyaçları için sunulan yardımı kabul etme

23. Başkalarını takdir etme

Programdan kimler faydalanabilir?

Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini ve ya birkaçını yaşayan çocuklar faydalanabilir.

Arkadaş edinmede sorun yaşayan,

Özgüven eksikliği olan,

 Sorumluluk almayan,

Dikkat eksikliği olan,

 Hiperaktivitesi, dürtüselliği olan,

Öğrenme güçlüğü olan,

Sosyal ortamlarda kaygılanan ve heyecanlanan,

Kurallara uymada zorluk çeken,

 Anne- baba veya öğretmenine karşı gelen, 

Öfkesini kontrol edemeyen

Üstün yetenekliler,

Uyum ve davranış sorunları yaşayan çocuklar