SOBECE / ÇOCUKLARDA
SOSYAL BECERİ
EĞİTİM PROGRAMI

SOBECE / ÇOCUKLARDA
SOSYAL BECERİ
EĞİTİM PROGRAMI

 İlişki başlatma ve sürdürme becerileri kişinin bir ilişkide kullanabileceği en temel adımları içerir. Bebeğin annesi ile iletişimi göz teması ile başlar. Bebek yalnızca anne ve baba ile iletişimdeyken çocuğun ise giderek daha büyük bir sosyal çevresi oluşmaya başlar. Kardeşleri, öğretmenleri, akranları ve diğer büyükler gibi. Daha geniş bir çevre daha çeşitli becerileri gerektirir. Biri ile konuşurken onu dinleme, yüzüne bakma, kendini tanıtma, uygun yerde uygun nezaket  ifadelerini kullanma, birisi ile karşılaştığında selamlaşma, ayrılırken vedalaşma, arkadaşları ile paylaşma, yardım isteme, uzlaşma gibi. Bazı çocuklar  bu becerileri daha kolay öğrenirken bazı çocuklar çeşitli nedenlerle bu becerileri kazanamazlar. En temel beceriler olan ilişki başlatma ve sürdürme becerilerini geliştiremeyen çocuklar diğer becerileri de (duygularını ifade etme, atılganlık,  saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma, sorun çözme, plan yapma, grupla etkileşim bir iş yürütme becerileri) geliştirmekte zorluk yaşarlar. Oysaki çocuğun ailesi ve akranları içindeki yeri bu beceriler aracılığı ile sağlanır. Sosyal olarak görülen bu beceriler gerçekte çocuğun okul hayatı için gerekli olan bilişsel becerileri de geliştirir. Çocuk bu beceriler aracılığı ile hem kendi hem de arkadaşları ile ilgili olumlu duygular içinde olur. Bu durum onun kendine olan güvenini arttırır. Akran ilişkileri olumlu gelişir. Duygusal, sosyal ve akademik hayatı bu iklimde verimli gelişir büyür. Aksi durumda ise, yapılan araştırmalarda da gösterildiği üzere, iletişim becerileri düşük olan çocukların akranları tarafından dışlanma olasılıkları da artmaktadır. Yine araştırmalar akranları tarafından dışlanma ya da izole edilme gibi problemleri olan çocukların bir çok davranışsal probleminin olduğunu  ve bu problemlerin ileride depresyon, okuldan ayrılma, ergenlikte psikiyatrik problemlerin ortaya çıkmasında rol oynadığını göstermektedir. 

Bu Programdan Kimler Faydalanabilir?

Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini ve ya birkaçını yaşayan çocuklar faydalanabilir.

Arkadaş edinmede sorun yaşayan,

Özgüven eksikliği olan,

 Sorumluluk almayan,

Dikkat eksikliği olan,

 Hiperaktivitesi, dürtüselliği olan,

Öğrenme güçlüğü olan,

Sosyal ortamlarda kaygılanan ve heyecanlanan,

Kurallara uymada zorluk çeken,

 Anne- baba veya öğretmenine karşı gelen, 

Öfkesini kontrol edemeyen

Üstün yetenekliler,

Uyum ve davranış sorunları yaşayan çocuklar

Hangi Yaş Aralığı Çocuklar Katılabilir:

5-12 yaş arası tüm çocuklar

 Programda Çalışılacak Becerilere Örnekler:

1. Göz kontağı kurma

2. Konuşan kişinin yüzüne bakma

3. Dinleme

4. Selamlaşma (Karşılaşma)

5. Vedalaşma

6. Konuşmayı başlatma

7. Konuşmayı sürdürme

8. Teşekkür etme

9. Özür dileme

10. Yardım isteme – Yardım etme

11. Soru sorma

12. Yönergelere uyma

13. Kendini tanıtma

14. Başkalarını tanıtma

15. İzin isteme

16. Nezaket ifadelerini uygun yerde kullanma

17. Yeni durumlara alışma/uyum sağlama

18. Paylaşma

19. Sıkıntılı görünen bir arkadaşa yardım etme

20. Arkadaşlarını barıştırma

21. Uzlaşma

22. İhtiyaçları için sunulan yardımı kabul etme

23. Başkalarını takdir etme

Yöntem:

Bu egzersizler oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri vb. kullanılarak ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak yapılacaktır.

Program İçerik: 

-        6 hafta boyunca,toplam 12 seans olarak düzenlenmiştir.

-        Seanslar aynı günde 45’er dakikalık iki seansın birleştirilmesiyle 90 dakikalık blok şekilde yapılacaktır.

-        Program içerisinde toplam bir kez çocukta ilişki başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirme konusunda anne babaların yapabilecekleriyle ilgili seminer ailelere ücretsiz olarak verilecektir. 

-        Çocuğu takip eden öğretmene yönelik olarak da çocukta sosyal becerileri geliştirmeyle ilgili olarak gerekli danışmanlık ücretsiz olarak verilecektir. 

Tarihler: 

Program başlangıç: 18 Ekim Çarşamba 17:30-19:00

Program bitiş: 22 Kasım Çarşamba 17:30-19:00

(Tarihler: Ekim  18-25,       Kasım  1-8-15-22)

ETKİNLİKLER

  EBEVEYN ATÖLYESİ
  (Parent Breaks)
  TUVALET EĞİTİMİ

  ANNE - BEBEK ATÖLYESİ (12-18 AY)

  EBEVEYN ATÖLYESİ
  (Parent Breaks)
  2 YAŞ SENDROMU

  ÇOCUKLARDA FARKINDALIK ATÖLYESİ
  (Peace In Young Minds)
  (5-8 Yaş)
  Ebeveyn Oturumu

  YETİŞKİN ATÖLYESİ
  (Insigt Breaks)
  ANDA KALMAK

  HEDEFE AKRAN SÜPERVİZYONLARI

  ÇOCUKLARDA FARKINDALIK ATÖLYESİ
  (Peace In Young Minds)
  (24-48 Ay)
  Ebeveyn Oturumu

  EBEVEYN ATÖLYESİ
  (Parent Breaks)
  EBEVEYN OLMAK 101

  ÇOCUKLARDA FARKINDALIK ATÖLYESİ
  (Peace In Young Minds)
  (24-48 Ay)

  EBEVEYN ATÖLYESİ
  (Parent Breaks)
  ÇALIŞAN ANNE OLMAK

  YETİŞKİN ATÖLYESİ
  (Insigt Breaks)
  BEN VE ROLLERİM

  EBEVEYN ATÖLYESİ
  (Parent Breaks)
  EVDE AKADEMİK DESTEK

  EBEVEYN ATÖLYESİ
  (Parent Breaks)
  IQ VE MUTLU AİLE

  YETİŞKİN ATÖLYESİ
  (Insigt Breaks)
  ERKEK AKLI KADIN AKLI

  EBEVEYN ATÖLYESİ
  (Parent Breaks)
  BAŞARI YOLUNDA KAYGI ENGELİ

  ÇOCUKLARDA FARKINDALIK ATÖLYESİ
  (Peace In Young Minds)
  (5-8 Yaş)

  EBEVEYN ATÖLYESİ
  (Parent Breaks)
  EBEVEYN OLMAK 102

  KARİYER YOL HARİTASI

  ÖZGÜR ÇİZİM
  (2+ YAŞ)

  RİTİM SANAT
  (ACTION PAINTING) (2+ YAŞ)

  SANAT STÜDYOSU
  (2+ YAŞ)

  TOUCH PLAY LEARN
  (12 - 18 AY)

  TOUCH PLAY LEARN
  (06 - 12 AY)

  DOKUN OYNA ÖĞREN
  (12 - 18 AY)

  DOKUN OYNA ÖĞREN
  (06 - 12 AY)

  SOBECE / ÇOCUKLARDA
  SOSYAL BECERİ
  EĞİTİM PROGRAMI

  SHELLY'S SCİENCE
  AND SESNSES
  (17-36 Ay Bebekler)

  SHELLY'S SCİENCE
  AND SESNSES
  (3-5 Yaş çocukları)

  EBEVEYN AKADEMİSİ
  ÇOCUKLARDA SOSYAL
  BECERİ EKSİKLERİ
  VE BUNU GELİŞTİRMENİN YOLLARI

  YERİNDE OLSAM

  ANNE ÇOCUK SOSYALLEŞME
  ATÖLYESİ

  REHBER ÖĞRETMEN OLMAK

  Yaratıcı Atölye Çalışmaları